Какво е каталитичен преобразувател

4

Какво е каталитичен преобразувател
Каталитичен преобразувател е устройство, което използва катализатор за превръщане на три вредни съединения в изгорелите газове в безобидни съединения. Трите вредни съединения са:
-Углеводороди ЛОС (под формата на неизгорял бензин, произвеждат смог)
-Въглероден оксид CO (е отрова за всяко въздушно дишащо анима)
- Азотни оксиди NOx (водят до смог и киселинен дъжд)

Как работи каталитичният преобразувател
В каталитичен преобразувател катализаторът (под формата на платина и паладий) е покрит върху керамична пчелна пита, която е поставена в пакет, наподобяващ заглушител, прикрепен към изпускателната тръба. Катализаторът спомага за превръщането на въглеродния окис във въглероден диоксид (CO до CO2). Той превръща въглеводородите във въглероден диоксид (CO2) и вода. Той също така превръща азотните оксиди обратно в азот и кислород.


Време за публикуване: 11-2020 август